Wednesday, July 28, 2010

روز ملی دگرباشان جنسی ایرانی؛ به شادی و بهروزی - نشر گیگلمیشان

جمعی از دوستان دگرباش، اولین جمعه‌ی مردادماه هر سال را روز ملی دگرباشان جنسی نام‌گذاری کرده‌اند. کتاب‌خانه‌ی دگرباش ضمن قدردانی از چنین حرکتی، این روز را به همه‌ی دگرباشان ایرانی تبریک عرض می‌کند و امیدوار است در این روز بتوانیم حرکت‌های مثبتی انجام دهیم.

No comments:

Post a Comment